Link4Vets, een platform van dierenartsen voor dierenartsen

Er beweegt een en ander in de Vlaamse dierenartsenwereld. Sinds 1 januari 2021 staat VeDa voor de beroepsverdediging van de dierenartsen. Het is uiterst belangrijk dat de dierenartsen met één stem kunnen en zullen spreken in de contacten met alle partners in de maatschappij. De rol van de dierenarts is uiterst belangrijk voor de volksgezondheid, het dierenwelzijn en het welzijn van de dierenliefhebber. Een sterke beroepsorganisatie kan zeker ook bijdragen tot het welzijn van de dierenartsen zelf.

Zoals VeDa de dierenartsen wil verbinden om het beroep te vertegenwoordigen heeft ook Link4Vets zich tot doel gesteld de dierenartsen digitaal te verbinden rond een aantal thema’s. Een eerste project onder Link4Vets wil de centrale rol van de dierenarts in het aankoopproces van een puppy versterken. Hiertoe ontwikkelden wij een gespecialiseerd platform waarmee de geregistreerde dierenarts aan zijn klanten een uitnodiging kan sturen om een nestje te publiceren. De gepubliceerde nestjes kunnen door alle geregistreerde dierenartsen geraadpleegd worden op nestjes.link4vets. Dit laat hen toe hun klanten te begeleiden in hun zoektocht naar en de eventuele aankoop van een pup.

Bij Catherine Geutjens, dierenarts in Heusden-Zolder, ontstond enkele jaren geleden het idee voor een dergelijk platform vanuit haar praktijkervaring. Te veel van haar klanten gaan ook vandaag nog over tot een impulsaankoop van een pup en komen terecht bij onbetrouwbare kennels of de broodfok. Deze jonge dieren zijn al te vaak niet gesocialiseerd en vertonen gezondheidsproblemen of karakterstoornissen. Hun paspoorten zijn, zeker bij invoer uit het buitenland, vaak vervalst. Dergelijke aankopen hebben regelmatig negatieve gevolgen voor het welzijn van zowel de dieren als hun baasjes en leiden tot frustratie bij de behandelende dierenarts.

Vedascoop: Is het gebruik van nestjes.link4vets door de dierenarts moeilijk en wat gaat het kosten?

Catherine: De ontwikkeling van het platform gebeurde vanuit mijn ervaringen als praktijkdierenarts. Zoals alle collega’s word ik dagelijks overspoeld door administratieve verplichtingen en rompslomp. De eerste vraag aan de IT-ontwikkelaars was dan ook dat het gebruik zeer gemakkelijk moet zijn en zichzelf moet uitwijzen. Voor de dierenarts brengt het gebruik van deze toepassing bovendien geen kosten mee. Bij de registratie wordt eenmalig gevraagd een beperkte set van data in te voeren. Vermits het een besloten platform betreft wordt onder andere het lidnummer bij de orde der dierenartsen gevraagd. Enkel de dierenartsen krijgen toegang tot de gegevens van alle gepubliceerde nestjes. De kweker ziet zijn eigen nestjes en de kandidaat koper krijgt geen rechtstreekse toegang maar moet zich steeds wenden tot de eigen dierenarts. Aan de kweker wordt voor de publicatie van een nestje een beperkt bedrag gevraagd dat de kosten helpt dekken voor ontwikkeling en onderhoud van het platform.

Vedascoop: Kan nestjes.link4vets de kwaliteit van het verkoop-aankoopproces verhogen?

Catherine: Het zijn de geregistreerde dierenartsen zelf die mede instaan voor de kwaliteit van het platform. Zij kennen hun klanten kwekers en begeleiden hen bij een kwaliteitsvolle kweek. Zij zien er op toe dat de geplaatste nestjes gezond zijn, de juiste vaccinaties krijgen en goed gesocialiseerd zijn. Wanneer zij hiervan niet overtuigd zijn zullen zij geen uitnodiging voor het plaatsen van een nestje versturen naar de kweker. Op die manier zorgen de dierenartsen er zelf voor dat de gepubliceerde nestjes voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo kunnen zij ook gerust zijn wanneer zij tussen de gepubliceerde nestjes op zoek gaan naar een geschikte pup voor hun klanten kandidaat kopers.

Vedascoop: Wat zijn de voordelen van nestjes.link4vets voor een kweker?

Catherine: De kweker die het goed voor heeft met de dieren wil dat zijn pups terecht komen bij een geschikt baasje. Ook hier zijn het weer de dierenartsen die alles in het werk zullen stellen om een juiste match te bewerkstelligen tussen pup en baasje. De kandidaat kopers zullen professioneel begeleid worden in hun zoektocht door hen eerst te laten nadenken over een aantal kenmerken van het dier dat bij hun persoon en leefwereld past. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van betrouwbare informatie welke nu reeds beschikbaar is op sites zoals “www.Pup4Life.be”, een waardevol initiatief van de Limburgse Dierenartsenvereniging. Het nestjes.link4vets platform bevat zoekfuncties die toelaten te filteren op bepaalde kenmerken zoals onder andere type, ras, geslacht, formaat, haartype, prijs. Wij twijfelen er niet aan dat de kweker een eerlijke en waarschijnlijk ook betere prijs kan vragen en krijgen voor zijn met zorg gekweekte pups en dit voor de beperkte kostprijs van 19,90 € per nestje.

Vedascoop: Zijn er ook voordelen voor de kandidaat kopers?

Catherine: Het grootste voordeel voor de kopers is het feit dat zij in heel het proces van kiezen tot aankopen professioneel begeleid worden door hun dierenarts. Daardoor zal het risico op een foutieve aankoop zeker kleiner zijn en zullen er minder dieren achtergelaten worden of in de asielen terecht komen. Wanneer de database van nestjes.link4vets goed gevuld is zal het ook niet meer nodig zijn het brede internet af te schuimen naar te koop aangeboden dieren. Wie op zoek gaat via Google loopt een groot risico terecht te komen bij minder betrouwbare kwekers en verkopers, die er niet voor terugdeinzen de klant te bewegen tot een impulsaankoop. Het feit dat zowel de kwekers als de kopers begeleid worden door hun eigen dierenarts zal de risico’s op een ongelukkige aankoop zeker beperken.

Vedascoop: Wat mogen wij in de toekomst nog verwachten van Link4Vets?

Catherine: Wij zijn ervan overtuigd dat een platform door en voor dierenartsen in de toekomst nog heel wat mogelijkheden biedt. Wij blijven werken aan ons aanbod van toegespitste diensten die het dagelijkse werk van de dierenartsen ondersteunen en vereenvoudigen. Zo zouden er deelplatformen kunnen ontstaan waarin dierenartsen met bepaalde gedeelde interesses elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Wij kijken er zeker ook naar uit nieuwe ideeën aangereikt te krijgen vanuit het werkveld zelf. Deze kunnen dan verder uitgewerkt worden samen met ons informaticateam.

Vanaf 1 februari 2021 zal Link4Vets online zijn (www.link4Vets.be) en kunnen de geïnteresseerde dierenartsen zich registreren voor deelname aan het platform *nestjes.link4vets *en het versturen van uitnodigingen voor het plaatsen van nestjes naar hun klanten. De eerste maanden zal voor de kwekers trouwens een tijdelijke korting van 90 % gegeven worden zodat het publiceren van een nestje hen tot 1 mei 2021 slechts 1,99 € zal kosten.